ارائه خدمات مشاوره تخصصی مدیریت در حوزه های:

تدوین طرح های کسب و کار و بازاریابی

تدوین استراتژی های بازاریابی (محصول، فروش، قیمت گذاری، توزیع و ...)

تولید (کاهش قیمت تمام شده، کاهش ضایعات و ...)

تحقیقات تخصصی حوزه بازاریابی (رقبا، محصولات، قیمت و ...)

حقوقی به ویژه در حوزه قراردها، ارزش برند با مشارکت مؤسسه حقوقی و داوری صالح

شناسایی و انتقال فناوری و ...