خدمات مشاوره تخصصی حقوقی

مشاوره و تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی (قراردادهای لیسانس، بیع متقابل، نمایندگی، مشارکت های تجاری و ...)

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه حقوق و قوانین تجارت داخلی و بین المللی

پذیرش وکالت و داوری در امور دعاوی تجاری داخلی و بین المللی

مشاوره در زمینه جنبه های حقوقی مرتبط با صادرات و واردات، امور گمرکی، ثبت شرکت ها، دارایی های معنوی بنگاه های اقتصادی، تسهیلات بانکی، حمل و نقل، بیمه و ...