دوره آشنایی با فرابورس و بورس کالا

توضیحات

مؤسسه خلاق محور نوآور مفتخر است دوره  آشنایی با فرایند ورود و فعالیت در فرابورس و بورس کالا در شهرهای اراک ، محلات و دلیجان جهت انجام تعهدات خود به صنعت ارائه نماید.