رزومه مژگان نوری رئیس هیئت مدیره

 

لیسانس زبان انگلیسی ، فوق لیسانس مدیریت اجرایی

رئیس هیئت مدیره مؤسسه خلاق محور به مدت 3 سال

17 سال سابقه فعالیت در زمینه مشاوره و اجرای سیستمهای مدیریت کیفیت در بخشهای خصوصی و دولتی

آشنایی به سیستمهای ارزیابی تأمین کنندگان و تأمین قطعات مورد نیاز صنایع مختلف

همکـاری با شرکت لجور و مؤسسه استــاندارد و تحقیقات صنعتی استــان مرکزی در خصوص ترجمه و تبدیل استــاندارد بین المللی بالابرهای صنعتی به استاندارد ملی

آشنایی با ارزیابی عملکرد دستگاه های دولتی توسط استانداری

محتوای بیشتر در این بخش: « حمید قضاتی