تور نمایشگاه صنعت تهران

توضیحات

برگزاری تور بازدید مدیران صنایع استان مرکزی از هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

زمان:22 مردادماه 1396

مکان: نمایشگاه بین المللی تهران