تور نمایشگاه AMB تهران

توضیحات

تور بازدید مدیران صنایع استان مرکزی از دومین نمایشگاه بین المللی AMB Iran (ماشین سازی، ماشین ابزار و تجهیزات فلزکاری

زمان: 4 خرداد 1396

مکان: نمایشگاه شهر آفتاب تهران