مشاوره بازاریابی

 بازاریابی یکي از وظایف اصلی هر سازمان می باشد که وظيفه اصلي آن شناخت نيازها و خواسته‌های انساني و رفع آن‌ها از طريق فرايند مبادله منابع است.

بازاریابی (بازاریابی کالا و خدمات ) مجموعه‌ای از تمام تلاش‌ها و کوشش‌های سازمان‌یافته‌ای است كه هدف از آن توليد كالا يا انجام خدماتي با مشخصات و كيفيت موردقبول مشتريان احتمالی و تأمین نياز و جلب رضايت او و كسب سود و شهرت برای بنگاه است. اين تلاش‌ها از مرحله تحقيقات شروع‌شده و تا پس از فروش ادامه می‌یابد.

ضرورت بازاريابي و مدیریت بازار:

  • افزايش نيازها و بالأخص خواسته‌های روزافزون انسان‌ها
  • کمبود منابع

فعالیت اصلی مديريت بازاريابي تهیه سند مارکتینگ پلن Marketing Plan در حوزه‌های بازاریابی کالا و خدمات است. متأسفانه در ایران، تهیه و ارائه این سند به‌ندرت، توسط مدیران بازاریابی سازمان صورت می‌پذیرد و تا حد زیادی از سیستم بادبانی (ببینیم تا چه پیش می‌آید!!) استفاده می‌شود و با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی (مقتضیات کوتاه‌مدت زمانی) تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد که می‌تواند در بلندمدت آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر کسب‌وکار این‌چنین سازمان‌هایی وارد نماید.

  از مهمترین مباحث مدیریت بازاریابی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :

  •  شناسايي و ارزيابي عوامل محيط بازاريابي
  • شناسايي و تجزیه‌وتحلیل فرصت‌های بازار
  • بخش‌بندی بازار Segmentation
  • انتخاب بازار هدف Segment Selection
  • جایگاه‌یابی در بازار Positioning
  • طراحي و توسعه آمیخته بازار Marketing Mix
  • تهيه اجرا و کنترل برنامه‌های بازاريابي
  • مشاوره برندینگ و آموزش مدیریت برند (افزایش آگاهی از برند)

این مؤسسه با تکیه بر تجارب و دانش فنی اقدام به ارائه خدمات تخصصی بازاریابی در حوزه های فوق می نماید و مفتخر است اعلام نماید پروژه های بسیار موفقی در این حوزه انجام داده است. و آمادگی خود را در ارائه این گونه خدمات اعلام می دارد.