مشاوره تکنولوژی

مؤسسه خلاق محور نوآور با در اختیار داشتن تیم مدیریتی و اجرایی توانمند با هدف ارتقاء سطح تکنولوژی  واحدهای صنعتی و افزایش کیفیت تولیدات آنها و همچنین با هدف ارائه خدمات تخصصی در حوزه شناسایی، خرید، انتقال و راه اندازی تکنولوژی و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام به ارائه مشاوره می نماید.