- ثبت اختراع و مالکیت فکری

مؤسسه خلاق محور نوآور افتخار دارد در کلیه حوزه های ثبت اختراع و مالکیت معنوی تخصصی ترین شیوه های نوین حقوقی و ثبتی را به متقاضیان خود ارائه نماید. این مجموعه با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی در راستای ارائه خدمات با حداقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید.

اهميت تدوين و تکميل مدارک ثبت اختراع و مالکیت معنوی در استحکام چارچوب حقوقي آن و همچنين ضرورت بهره گيري از متخصصين حوزه مالکيت فکري و ثبت اختراع در اين مهم ما را بر آن داشت تا با انجام این خدمات ، راه گشاي مخترعين و متقاضیان ثبت مالکیت معنوی باشيم. به اين ترتيب مخترعین و شرکتها با استفاده از مشاوره هاي تخضصي، مدارک ثبت اختراع خود را تهیه و با تحویل آن در قالب یک قرارداد همکاری و بدون نياز به مراجعه حضوري به ادارات مربوطه ، امکان ثبت اختراع شرکت خود را به دست می آورند.