ثبت شرکت های دانش بنیان

شرکت دانش بنیان یعنی نیروی فکر و خلاقیت فرد یا گروهی و به هیچ رو نباید معادل یک ساختار کارخانه ای قرار گیرد. شرکت های بزرگ و دانش بنیان دنیا هیچ وقت کارخانه و خط تولید ندارند ولی متاسفانه در کشور ما هنوز به مقوله دانش بنیان به عنوان تولید و خط تولید نگاه می شود. دانش بنیان بودن یعنی تولید خلاقیت بیشتر و ایجاد مدل های کسب و کاری که تا پیش از این وجود نداشته اند.

در بحث اقتصاد مقاومتی مهم ترین موضوع، اقتصاد دانش بنیان است که در حال حاضر مهم ترین اولویت کاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریکشور نیز هست.

شرکت دانش بنیان چیست ؟

شرکتيا مؤسسه خصوصی يا تعاونی است که به منظور هم‌افزايی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانشمحور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحی و توليد کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌هایبرتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهای مربوط تشکيلمی‌شود.

شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غيردولتی و نيز شرکت‌ها و موسساتی که بيش از پنجاه (50) درصد از مالکيت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غيردولتی باشد، مشمول حمايت‌های اين قانون نيستند.

یکی از ارکان اقتصاد دانش بنیان، تشکیل شرکت های دانش بنیان یا نهادهای واسط تجاری سازی است که به وسیله آنها بتوان اقتصاد دانش بنیان را در کشور نهادینه کرد.

در سال اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای به مبحث شرکت های دانش بنیان شده است و یکی از بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی به همین امر اختصاص یافته است و دولت سبدهای حمایتی متعددی را برای انگونه شرکتها در نظر گرفته است :

-تسهیلات ارزان قیمت

-معافیتهای مالیاتی

- لیزینگ محصولات

- تخفیفات و حمایتهای بسیار خوب در حوزه صادرات

- امکان استفاده از آزمایشگاه های خاص

- بهره مندی از سرباز وظیفه

- و....

یکی از حوزه های فعالیت این موسسه ارائه خدمات تخصصی در ارزیابی و ثبت شرکت های با قابلیت دانش بنیان می باشد و کلیه خدمات مورد نیاز در این حوزه را ارائه می نماید .