ارائه خدمات جهت دریافت تسهیلات

ثبت شرکت های دانش بنیان آغازی جهت بهره مندی از انواع تسهیلات قابل ارائه در این حوزه می باشد

-تسهیلات ارزان قیمت

-معافیتهای مالیاتی

- لیزینگ محصولات

- تخفیفات و حمایتهای بسیار خوب در حوزه صادرات

- امکان استفاده از آزمایشگاه های خاص

- بهره مندی از سرباز وظیفه

- و....

یکی از حوزه های تخصصی این موسسه ارائه خدمات مشاوره در اخذ تسهیلات قابل ارائه به شرکت های دانش بنیان می باشد و آمادگی خود را جهت انجام آنها اعلام می نماید.